5. Duurzame openbare ruimte en natuur

In de openbare ruimte van de binnenstad komt alles samen, van de grootste drukte tot gewijde rust. Hoe richten we de straten, pleinen, werven, grachten en parken zo in dat de binnenstad in 2040 de rol kan spelen van plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar ook een beetje rust kunnen vinden?

Cookie settings