Hoe ziet het proces van de omgevingsvisie er uit?

Allereerst hebben we een online peiling gedaan naar de betekenis van de binnenstad. Meer dan 1200 mensen hebben aan de meningspeiling meegedaan. Vervolgens hebben we een aftrap gedaan op een bijeenkomst op 22 mei 2019 met circa 180 deelnemers. Op de bijeenkomst hebben we de betekenis van de binnenstad besproken en de vragen en dilemma’s voor de toekomst aangescherpt. Na deze bijeenkomst zijn we aan de slag gegaan met het samenstellen van dossiers, bouwstenen, rond de belangrijkste opgaven voor de binnenstad. Tijdens de werkconferentie op 11 december jl. hebben we deze opgaven aan de stad voorgelegd. We zijn nu de schuurpunten aan het bekijken. Voor een aantal opgaven organiseren we wandelingen of werksessies om te verfijnen. Tijdens onze tweede werkconferentie op 17 maart a.s. leggen we richtingen en principes voor. Op basis van de verzamelde informatie wordt de omgevingsvisie opgesteld waarin keuzes voor de toekomst van de binnenstad worden gemaakt. Na bespreking met de stad wordt de omgevingsvisie in het najaar van 2020 voorgelegd aan college en raad voor besluitvorming.

Cookie-instellingen