Wat is de juridische status van de omgevingsvisie?

Onder de nieuwe omgevingswet die vanaf 2021 wordt ingevoerd is elke overheid verplicht een omgevingsvisie op te stellen. De gemeente Utrecht heeft één omgevingsvisie. Voor sommige deelgebieden wordt een deel-omgevingsvisie opgezet, zoals voor de binnenstad. Een omgevingsvisie is juridisch een ‘zelf-bindend’ document voor de bestuurslaag die hem opgesteld heeft. Dat betekent dat een overheid geacht wordt zijn eigen beleid na te leven. Eventuele afwijking van de omgevingsvisie bij een plan moet gemotiveerd worden.

Cookie-instellingen