Wat is de rol van de gemeenteraad?

De gemeenteraad stelt de kaders voor het opstellen van een omgevingsvisie en stelt de omgevingsvisie vast als ambitiedocument voor de toekomst van de binnenstad. Het is aan de raad zelf om te bepalen hoe hij bij het opstellen van de omgevingsvisie betrokken wil worden. Bij de omgevingsvisie binnenstad nodigen we raadsleden uit bij publieksbijeenkomsten. Ook organiseren we een politiek debat over de keuze voor de binnenstad.

Cookie-instellingen